Nadolig 2020

Yn y gofod hwn mae modd dod o hyd i’r gwahanol adnoddau Nadolig Cymraeg sydd wedi eu paratoi gan amrediad eang o eglwysi a mudiadau Cristnogol. Bydd Nadolig 2020 yn wahanol iawn i’r arfer, mewn cyfnod lle na fyddwn yn medru ymgasglu’n dorfol i ganu carolau ayyb. Ceir yma adnoddau y mae modd i chi eu rhannu gydag eraill, gan gynnwys ffilmiau byr, deunydd defosiynol a gwybodaeth am lyfrau i blant ac oedolion.

Cofiwch hefyd os oes gennych chi adnoddau addas i’w rhannu – boed yn sgript neu ffilm, mae croeso i chi eu gyrru at aled@ysgolsul.com