Sianeli Eglwysi

Gosber Beti Wyn Guto Prys ap Gwynfor

Caersalem Caernarfon Bethesda Wyddgrug Bedyddwyr Gogledd Teifi

Ebeneser Rhydaman Tanycoed Penuel Caerfyrddin

EEC Caerdydd EE Aber Tab Caerdydd

Aled Jones Dewi Sant Caerdydd Bro Aled

Capel Y Ffynnon Bangor Tab Llwynhendy Ebeneser Caerdydd

Salem Tonteg EE Ardudwy Tab Penybont

Eglwys Y Crwys Bro Seiriol Dyfi Hafren

Bethlehem Gwaelod Y Garth EE Caerfyrddin Bro Llanuwchllyn

Tab Efail Isaf Capel y Garn Sir Benfro

Capel Y Morfa Aberystwyth Iwan Llewelyn Jones Llanw

Bro'r Creuddyn Cildwrn Steff Jones

Eglwysi Tawe Uchaf Adulam Capel Y Rhath

Esgobaeth Bangor