Radio, Teledu a Recordiadau

Radio
Bwrw Golwg:
Rhaglen radio 30 munud ar fore Sul ar BBC Radio Cymru, lle mae John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. Mwy o wybodaeth ar wefan:
www.bbc.co.uk/programmes/b007rkdq

Oedfa’r Bore:
Rhaglen radio ar fore Sul sy’n oedfa Gristnogol yn cael ei ddarlledu o gapel neu eglwys yng Nghymru.
Mwy o wybodaeth ar wefan:
www.bbc.co.uk/programmes/b007rkz3

Teledu
Dechrau Canu Dechrau Canmol:
Rhaglen deledu ar sianel S4C sy’n cynnwys canu emynau cynulleidfaol wedi eu plethu gyda sgyrsiau a chyfweliadau.
Mae’r gyfres grefyddol Dechrau Canu Dechrau Canu wedi bod yn rhan annatod o amserlen S4C ers 1989, ond o hyn ymlaen bydd pump cyflwynydd newydd yn ymuno âr rhaglen. Yn eu plith mae cyflwynydd BBC News at Ten, Huw Edwards, a’r dyfarnwr rygbi Nigel Owens sydd wedi dweud yn y gorffennol mai’r emyn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ yw’r gân olaf mae’n gwrando arni cyn camu ar y cae. Y cyflwynydd Lisa Gwilym, yr actor a cherddor Ryland Teifi a’r cyflwynydd Nia Roberts, sydd wedi cyflwyno’r gyfres yn y gorffennol, sy’n cwblhau’r rhestr.

Mae’r gyfres yn cynnwys canu mawl mewn amryw o leoliadau ar draws Cymru a chyfweliadau gyda phobl am eu ffydd a chredoau. Bydd rhaglenni arbennig yn ystod y flwyddyn yn nodi’r dyddiadau pwysig yn y calendr crefyddol ac achlysuron cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth ar wefan:
www.s4c.cymru/cy/cerddoriaeth/dechrau-canu-dechrau-canmol/

Podlediadau / Gwrando ar-lein
Podlediad Caersalem
Negeseuon diweddaraf o Eglwys Caersalem, Caernarfon gan Rhys Llwyd ac eraill. Mae Caersalem yn gymuned anffurfiol o bobl sydd ar daith gyda’n gilydd yn chwilio am, yn darganfod ac yn addoli Iesu. Bydd croeso cynnes i chi ymuno a ni bob amser … ond yn y cyfamser mwynhewch y podlediad!
https://caersalem.fireside.fm/

Podlediad Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd
Rydyn ni’n gasgliad o bobl sy’n dod at ein gilydd yw er mwyn rhannu’r newyddion da am Iesu Grist, i addoli Duw gyda’n gilydd, ac i annog ein gilydd yn ein ffydd. Mae’r podlediad yma’n recordiadau o’r brif neges o’n cyfarfodydd ar y Sul.
http://www.cwmpawd.org/pregethau/

Podlediad Capel y Ffynnon Bangor
https://www.capelyffynnon.org/?page_id=14

Podlediad Capel Cildwrn
http://capelcildwrn.org/?page_id=21

Podlediad Eglwys Efenyglaidd Aberystwyth
http://www.eglwysefengylaiddaberystwyth.co.uk/pregethau/

Recordiadau o bregethau o ŵyl Llanw
http://llanw.org/sain/

Recordiadau o gynhadledd flynyddol Mudiad Efengylaidd Cymru
https://www.mudiad-efengylaidd.org/resource_type/pregethau/

Podlediad Ebeneser Caerdydd
www.soundcloud.com/user-336770346

Podlediad Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin
www.eglwyscaerfyrddin.org/pregethau.htm