Radio a Phodlediadau

Radio
Bwrw Golwg:
Rhaglen radio 30 munud ar fore Sul ar BBC Radio Cymru, lle mae John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. Mwy o wybodaeth ar wefan:
www.bbc.co.uk/programmes/b007rkdq

Caniadaeth Y Cysegr
Ceir hefyd rhaglen o ganu emynau yn wythnosol ar Radio Cymru, sef Caniadaeth Y Cysegr, sy’n cael ei ddarlledu ar dydd Sul am 4.30yh ac ar alw ar ôl hynny.

Oedfa’r Bore:
Rhaglen radio ar fore Sul sy’n oedfa Gristnogol yn cael ei ddarlledu o gapel neu eglwys yng Nghymru.
Mwy o wybodaeth ar wefan:
www.bbc.co.uk/programmes/b007rkz3

Podlediadau / Gwrando ar-lein
Podlediad Caersalem
Negeseuon diweddaraf o Eglwys Caersalem, Caernarfon gan Rhys Llwyd ac eraill. Mae Caersalem yn gymuned anffurfiol o bobl sydd ar daith gyda’n gilydd yn chwilio am, yn darganfod ac yn addoli Iesu. Bydd croeso cynnes i chi ymuno a ni bob amser … ond yn y cyfamser mwynhewch y podlediad!
https://caersalem.fireside.fm/

Podlediad Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd
Rydyn ni’n gasgliad o bobl sy’n dod at ein gilydd yw er mwyn rhannu’r newyddion da am Iesu Grist, i addoli Duw gyda’n gilydd, ac i annog ein gilydd yn ein ffydd. Mae’r podlediad yma’n recordiadau o’r brif neges o’n cyfarfodydd ar y Sul.
http://www.cwmpawd.org/pregethau/

Podlediad Capel y Ffynnon Bangor
https://www.capelyffynnon.org/?page_id=14

Podlediad Capel Cildwrn
http://capelcildwrn.org/?page_id=21

Podlediad Eglwys Efenyglaidd Aberystwyth
http://www.eglwysefengylaiddaberystwyth.co.uk/pregethau/

Recordiadau o bregethau o ŵyl Llanw
http://llanw.org/sain/

Recordiadau o gynhadledd flynyddol Mudiad Efengylaidd Cymru
https://www.mudiad-efengylaidd.org/resource_type/pregethau/

Podlediad Ebeneser Caerdydd
www.soundcloud.com/user-336770346

Podlediad Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin
www.eglwyscaerfyrddin.org/pregethau.htm