Emynau a Chaneuon

Gwefan gobaith.cymru
Mae gwefan gobaith.cymru yn cynnwys cannoedd o emynau a chaneuon mawl cyfoes. Mae yno ffeiliau PowerPoint y gellir eu lawrlwytho. Mae hefyd yn blatfform i rannu emynau Cymraeg newydd ynghŷd a chyfieithiadau newydd.
http://www.gobaith.cymru/

Caneuon Ffydd
Y prif lyfr emynau Cymraeg erbyn hyn yw Caneuon Ffydd a gyhoeddwyd fel cynllun cydenwadol yn ôl yn 2001.
Mae’r enwadau canlynol yn rhan o’r fenter: Yr Eglwys yng Nghymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru, Yr Eglwys Fethodistaidd ac Eglwys Bresdbyteraidd Cymru. Mae’r llyfr ar gael fel fersiwn Hen Nodiant, fersiwn Sol-ffa, fersiwn geiriau yn unig a fersiwn organ Hen Nodiant. Mae’n cynnwys 873 o emynau a 704 o donau, ynghyd â 33 o Salmau a gweddiau. Ceir hefyd 86 o emynau Saesneg.

Caneuon Ffydd Hen Nodiant
Argraffiad Hen-nodiant o lyfr emynau arloesol a luniwyd dan nawdd pwyllgor cydenwadol at ddefnydd cynulleidfaoedd yr Annibynwyr a’r Bedyddwyr, Eglwysi Presbyteraidd a Methodistaidd Cymru a’r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys bron i 900 o emynau a salmau Cymraeg, dros 60 emyn Saesneg, a thros 650 o emyn-donau. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 2001

Caneuon Ffydd – Geiriau’n Unig £12.95
Argraffiad Geiriau’n unig o lyfr emynau arloesol a luniwyd dan nawdd pwyllgor cydenwadol at ddefnydd cynulleidfaoedd yr Annibynwyr a’r Bedyddwyr, Eglwysi Presbyteraidd a Methodistaidd Cymru a’r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys bron i 900 o emynau a salmau Cymraeg, dros 60 emyn Saesneg, a thros 650 o emyn-donau. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 2001.

Caneuon Ffydd Sol-ffa
Argraffiad Sol-ffa o lyfr emynau arloesol a luniwyd dan nawdd pwyllgor cydenwadol at ddefnydd cynulleidfaoedd yr Annibynwyr a’r Bedyddwyr, Eglwys Presbyteraidd a Methodistaidd Cymru a’r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys bron i 900 o emynau a salmau Cymraeg, dros 60 emyn Saesneg, a thros 650 o emyn-donau. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 2001.

Cydymaith Caneuon Ffydd
£19.95 Awdur: Delyth G. Morgans
Cydymaith i’r llyfr emynau cydenwadol Caneuon Ffydd, yn cynnwys 760 tudalen o wybodaeth am holl emynau, tonau, emynwyr, cyfieithwyr a chyfansoddwyr Caneuon Ffydd. Ceir trafodaeth gynhwysfawr ar hanes emynyddiaeth yng Nghymru, ynghyd ag arweiniad diogel i holl amrywiaeth cynnwys Caneuon Ffydd. Argraffiad newydd o lyfr a gyhoeddwyd gyntaf yn Nhachwedd 2006.

Casgliad Powerpoint Emynau Caneuon Ffydd £10.00
Disg yn cynnwys 900 o ffeiliau ar gyfer cyflwyniad Powerpoint o emynau o’r gyfrol Caneuon Ffydd, ynghyd â detholiad byr o emynau ychwanegol. Bydd angen trwydded briodol (CCLl/Calamus) i ddefnyddio cynnwys y pecyn ar sgrîn neu i atgynhyrchu’r emynau ar daflen.

Mil a Mwy o Emynau
£17.99 Awdur: Edwin C. Lewis
Casgliad cynhwysfawr o 1,000 o emynau nad ydynt yn Caneuon Ffydd, gan gynnwys hen emynau a rhai a gyfansoddwyd yn ddiweddar at achlysuron arbennig.

Emynau Cymru / The Hymns of Wales
£6.95 Golygydd: Gwynn ap Gwilym, Ifor ap Gwilym
Casgliad yn cynnwys hanner cant o’r emynau a’r tonau Cymraeg enwocaf gyda threfniannau sol-ffa a hen nodiant ac aralleiriad Saesneg o’r geiriau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995.

Canu Clod!
Mae’r ddwy gyfrol yn cynnwys dros 400 o emynau a chaneuon Cristnogol i blant a ieuenctid. Ceir rhai o’n ffefrynnau traddodiadol ond yn bennaf dyma gasgliad o ganeuon Cristnogol cyfoes a gomisiynwyd ar gyfer y gyfrol. Cerddoriaeth llawn hen nodiant gyda cordiau gitâr

Yn cynnwys caneuon gan: Arfon Wyn, Robat Arwyn, Ceri Gwyn, Euros Rhys Evans, Martyn Geraint, Arfon Jones, John Gwilym Jones, Hefin Elis, Sian Wheway, Susan Williams, Tecwyn Ifan, Mererid Hopwood, Tudur Dylan, Gwyneth Glyn, Mererid Mair a Ynyr Roberts Brigyn
www.ysgolsul.com/?page_id=684

Cariad Mawr Duw
Casgliad o 7 o ganeuon addoli ar gyfer plant, wedi eu cyfansoddi gan Simon Parry, sy’n gyfrifol am fudiad All Stars Kids Club, a’u cyfieithu i’r Gymraeg gan Arfon Jones. Mae’r caneuon bywiog yma ar gael ar y CD, Spotify ac yn fuan Apple Music hefyd. Mae’r caneuon ar gael mewn 2 fformat, sef fel traciau cefndir yn unig, ac hefyd fersiwn gyda côr plant yn canu’r caneuon, sy’n help wrth gwrs wrth ddysgu’r caneuon. Mae Meilir Geraint yn lleisio’r caneuon, gyda chôr o blant yn canu yn y cefndir.
https://www.allstarskidsclub.com/cariad-mawr-duw/