Deunydd Hyrwyddo Oedfa Nadolig

Dyma ddeunydd hyrwyddo cyffredinol y mae croeso i eglwysi a chapeli eu defnyddio at ddiben hyrwyddo eu gwasanaethau ac oedfaon Nadolig. Mae’r graffeg yn cynnwys gwahoddiad cyffredinol felly wrth eu rhannu ar dudalen Facebook (neu wasanaeth tebyg) eich eglwys/capel cofiwch gynnwys eich manylion penodol chi fel amser a dyddiad yn y postiad ei hun.

Mae modd eu lawrlwytho fel delweddau statig neu fel clipiau wedi eu hanimeiddio.